Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Bardejov v predajni Billa s.r.o., fil.507, Slovenská ul., 085 01 Bardejov vzorku ,,Mandarínok odroda Murcott“ (výr. dávka: L07-04, krajina pôvodu Turecko). Analýzou vzorky bolo zistené prekročenie obsahu analytov rezíduí pesticídov fenvalerátu = 0,208 mg/kg a fenbutatin oxidu = 0,084 mg/kg. Výpočtom sa zistilo, že pre fenvalerát je podiel PSTI na hodnote ADI = 104,8% pre deti. Nález fenbutatin oxidu nepredstavoval riziko.

Zároveň bol vo vzorke mandarínok zistený multireziduálny nález 13 rezíduí pesticídov. Bola vypočítaná hodnota HI (Hazard Index) pre deti a pre dospelých. Pre deti HI =14,8 a pre dospelých HI =3. Z vypočítaných hodnôt HI vyplýva, že zistené množstvo 13 rezíduí pesticídov v mandarínkach predstavuje riziko pre deti i dospelých, lebo hodnoty HI sú vyššie ako 1.

Zo zistených výpočtov vyplýva, že daná komodita predstavuje zdravotné riziko z konzumácie pre deti i dospelých.

Mandarínky boli skonzumované.