Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 16.6.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci kontroly importu potravín vykonal inšpektor HIS Vyšné Nemecké, 072 51 Krčava odber vzorky výrobku „Múčka z lieskových orechov“, 20kg, šarža LOT AG2-2019, N196650 krajina pôvodu Gruzínsko, vývozca Agroprofile LTD, Via Beriashvili N12, Tbilisi 0182, Gruzínsko, dovozca Golden Food 24 GmbH, Lingstrase 6, 90443 Nurnberg, Nemecko.

V analyzovanej vzorke bolo zistené prekročenie maximálneho obsahu aflatoxínu B1 (11,3 µg/kg a 18,4 µg/kg) a sumy aflatoxínov B1, B2, G1, G2 (21,7 µg/kg a 35,2 µg/kg).

Celá zásielka bola pozastavená a bude zlikvidovaná.