Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 6.12.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v predajni Janowiak Andrzej Mgr., Ing., Hviezdoslavova 53/8, 029 01 Námestovo odber vzorky výrobku „Goralská klobása“, DS 3.12.2021, šarža 21309001, krajina pôvodu Poľsko, výrobca KABANOS” Kojs Mirosław i Joanna Kojs-Kowalczyk Spółka Jawna, Spółdzielców 1, Jabłonka 34-484, PL 12110317 WE.

V analyzovanej vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu - 4,9 µg/kg (max. 2) a PAU4 - 33,6 µg/kg (max. 12).

Výrobok bol na prevádzke vypredaný. Prevádzkovateľ zabezpečil informovanie zákazníkov prostredníctvom vývesky na predajni.