Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 6.12.2021

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice mesto v predajni METRO, Americká trieda 1/A, 040 01 Košice, odber vzorky ,,Med kvetový lipový“ 900g, DMT 17.8.2024, šarža M21L2004, krajina pôvodu zmes medov EÚ a mimo EÚ, výrobca MEDAS s.r.o., Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves.

Vo vzorke bola zistená prítomnosť rezíduí veterinárneho liečiva tylozín v množstve 2,6 µg/kg.

Inšpektori nariadili stiahnuť výrobok z trhu.

Fotogaléria

Med kvetový lipový MEDAS