Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ - SEKCIA 0.   Prevádzkareň so všeobecnou činnosťou - AMO [List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU General activity establishment - ASF ]


Veľkoobchodný trh [ Wolesale market ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní – Sekcia 0 schválených podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení

List of establishments within Section 0 approved under Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU on animal health control measures applied in relation to African swine fever applied in certain EU Member States as amendedPráca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie. Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Nenašiel sa žiadny záznam (skúste iné parametre do vyhľadávania/prípadne zrušte filter)