Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nebezpečné paradajky z Maroka

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

       
        Úradný dozorný orgán vo Francúzsku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o nevyhovujúcej potravine paradajky cherry (strapcové koktailové) pôvodom z Maroka spôsobujúce zdravotné komplikácie – tráviace problémy (vracanie, kŕče v bruchu, hnačka), ktorá bola distribuovaná aj na Slovensko do firmy Vita Zel & company spol. s.r.o. Vo Francúzsku bolo doposiaľ zaznamenaných 16 prípadov uvedených zdravotných komplikácií. Podľa oznámenia, sú to inkriminované šarže končiace číslom 13, 14 a 15 (xx xxx 13/xx, xx xxx 14/xx, xx xxx 15/xx).

Inšpektori príslušnej veterinárnej a potravinovej správy zistili, že dňa 28.4.2014 boli v množstve 1 248 kartónov t.j. 6 240 kg dodané cherry rajčiaky z Francúzska, pôvodom z Maroka balené. Na sprievodných dokladoch ani na obale výrobkov nie je však uvedená šarža výrobkov, po prijatí výrobkov do skladu, sú tieto označené vlastnou šaržou prevádzkovateľa.

Tieto rajčiaky boli následne v období od 2.5. – 8.5.2014 dodané do skladov Čeroz Petrovany, Kaufland Ilava, ďalšie rajčiaky boli priamo predané konečnému spotrebiteľovi a ďalšie rajčiaky boli následne v prevádzkarni balené do rôznych gramáží s pridelením novej šarže a dodané odberateľom ako Tesco STORES.

Z tohto dôvodu Štátna veterinárna a potravinová správa SR odporúča nekonzumovať cherry paradajky pôvodom z Maroka.