Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 28. januára 2019
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci kontroly importu vykonala RVPS Bratislava v prevádzke Encinger SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava 35 odber vzorky výrobku "Pistácie nevylúpané surové", šarža LOT 700, DMT 14.10.2020, krajina pôvodu Irán, dovozca Encinger SK s.r.o., Jadranská 123, 841 01 Bratislava, vývozca Middle Eastern Nuts, Motahari 6, Rafsanjan- Irán.

Vo výrobku bola zistená prekročená maximálna hodnota Aflatoxínu B1 a sumy Aflatoxínov B1, B2, G1, G2.


Celá zásielka bola pozastavená a bude zlikvidovaná.


Obrazová dokumentácia


0