Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Rozsiahle kontroly zamerané na živočíšne produkty vyrobené v Brazílii

aktualizované dňa 16.6.2021  • V piatok 17.3. 2017 bolo federálnymi úradmi Brazílie pozastavených 21 závodov a obvinených 30 firiem z nehygienických praktík ( spoločnosť vývozcu hovädzieho mäsa JSB, vývozcu hydinového mäsa BRF). Dôvodom pozastavenia vývozcov bolo používanie rôznych chemických látok na úpravu distribuovaného mäsa,
  • V piatok 17.3. 2017 zaslala Európska komisia notu brazílskej strane, kde bola požiadavka na spresnenie a vysvetlenie celej situácie, ktorá bola medializovaná,
  • V pondelok 20.3.2017 zorganizovala Európska komisia tlačovú konferenciu, na ktorej informovala o situácii a bola poslaná požiadavka na členské štáty zvýšiť kontrolu brazílskeho mäsa a hydiny (Nariadenie EÚ 178/2002 všeobecné potravinové právo, čl.7 zásada preventívnosti, príloha 5 ),
  • V pondelok 20.3.2017 mailom (14: 25) informovala Európska komisia o brazílskom škandále orgány úradnej kontroly v členských štátoch,
  • V pondelok 20.3. 2017 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila cielené kontroly zamerané na produkty živočíšneho pôvodu z Brazílie,
  • V utorok 21.3. 2017 Európska komisia upresnila informácie o rizikových prevádzkarňach v Brazílii.

Rizikové prevádzkarne v Brazílii


Schvaľovacie číslo Názov Činnosti
55 Frigorífico Oregon S/A; Apucarana, Paraná SH; CS; PP; CP; Casing and Meat of domestic ungulates ( črevá a mäso DU)
530 Seara Alimentos Ltda; Lapa, Paraná SH; CS; MP; CP; Meat preration and meat of poultry and lagomorth (rabbits) (mäsové prípravky a mäso hydiny a zajacovitých (králikov))
1010 BRF S. A.; Mineiros, Goias SH; CS; MP; CP; Meat preration and meat of poultry and lagomorth (rabbits) (mäsové prípravky a mäso hydiny a zajacovitých (králikov))
2156 JJZ Alimentos S.A.; Goianira, Goias SH; CS;PP; CP; Meat of domestic ungulates and Meat products (mäso DU a mäsové výrobky)


Uskutočnené cielené kontroly k dátumu 28.3.2017


Druh produktu živočíšneho pôvodu Počet pozastavených produktov Počet odobratých vzoriek Počet uvoľnených produktov
HD mäso (vysoká roštenka, steak) 32 9 1
Produkty z hydiny 256 80 25
Spolu k 28.3.2017 288 89 26
Niektoré podrobnosti o produktoch z hydiny

Druh produktu živočíšneho pôvodu z hydiny Počet pozastavených produktov Počet odobratých vzoriek Počet uvoľnených produktov
Morčacie produkty celkom – mrazené pečene, prsia 7 3 1
Z toho hlbokozmrazené morčacie pečene schvaľovacie číslo BR 1010 2 2 1 (výrobok po DMT)
Mrazené kuracie pečene 156 56 24
Mrazené kuracie prsia, mäsové prípravky, mäsové výrobky 86 21 0


V nariadených cielených kontrolách Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky pokračuje.