Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.4 - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti
Zmena: 99/2008 Z.z. Zmena: 274/2009 Z.z. Zmena: 299/2009 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU, PREVENCII A KONTROLE PRI OBCHODOCH

 

a) Choroby hovädzieho dobytka
– Slintačka a krívačka
– Besnota
– Tuberkulóza
– Brucelóza
– Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
– Enzootická bovinná leukóza
– Sneť slezinová
– Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)

 

b) Choroby ošípaných
– Besnota
– Brucelóza
– Klasický mor ošípaných
– Africký mor ošípaných
– Slintačka a krívačka
– Vezikulárna choroba ošípaných
– Sneť slezinová

 

c) Choroby oviec a kôz
– Slintačka a krívačka
– Brucelóza (B. melitensis)
– Infekčná epididymitída baranov (B. ovis)
– Sneť slezinová
– Besnota
– Klusavka (Scrapie)

 

d) Choroby koní
– Žrebčia nákaza
– Sopľavka
– Nákazlivá encefalomyelitída (všetkých typov)
– Infekčná anémia
– Besnota
– Sneť slezinová
– Africký mor koní
– Vezikulárna stomatitída

 

e) Choroby hydiny
– Mor hydiny (aviárna influenza)
– Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)

 

f) Choroby rýb
– Infekčná anémia lososa (ISA)
– Vírová hemoragická septikémia (VHS)
– Infekčná hematopoetická nekróza (IHN)
– Herpesviróza kaprov koi (KHV)

 

g) Choroby mäkkýšov
– Bonamióza (Bonamia ostreae)
– Marteilióza (Marteilla refringens)

 

h) Choroby ostatných živočíšnych druhov
– Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)
Vtáky
– Mor hydiny (aviárna influenza)
Vtáky
– Psitakóza
Psittacidae
– Mor včelieho plodu
Včely
– Slintačka a krívačka
Prežúvavce
– Brucelóza (Brucella spp.)
Sviňovité
– Tuberkulóza
Sviňovité
– Klasický mor ošípaných
Sviňovité
– Africký mor ošípaných
Sviňovité
– Slintačka a krívačka
Sviňovité
– Besnota
Všetky vnímavé druhy