Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Príloha č.3 - zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

aktualizované dňa 11.6.2021
Zákon č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti
Zmena: 99/2008 Z.z. Zmena: 274/2009 Z.z. Zmena: 299/2009 Z.z.

Platnosť od: 25.7.1995  Účinnosť od: 1.5.2007CHOROBY, KTORÉ PODLIEHAJÚ HLÁSENIU
 
 Slintačka a krívačka
 Mor hovädzieho dobytka
 Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
 Zhubná katarálna horúčka oviec (Blue tongue)
 Vezikulárna choroba ošípaných
 Klasický mor ošípaných
 Africký mor ošípaných
 Nákazlivá obrna ošípaných
 Mor hydiny (aviárna influenza)
 Pseudomor hydiny (newcastelská choroba)
 Africký mor koní
 Vezikulárna stomatitída
 Mor malých prežúvavcov
 Horúčka údolia Rift
 Nodulárna dermatitída
 Kiahne oviec a kôz
 Infekčná hematopoetická nekróza
 Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE)
 Epizootická hematopoetická nekróza
 Epizootický ulcerózny syndróm
 Vírusová hemoragická septikémia (VHS)
 Herpesviróza kaprov koi (KHV)
 Infekčná anémia lososov (ISA)
 Marteilióza (Marteilia refringens)
 Bonamióza (Bonamia ostreae)
 Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn kôrovcov)
 Bonamióza (Bonamia exitiosa)
 Perkinsóza (Perkinsus marinus)
 Mikrocytóza (Microcytos mackini)
 Syndróm Taura
 Choroba žltých hláv.