Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ďalšia legislatíva

Legislatíva \ Ďalšia legislatíva
aktualizované dňa 22.6.2021

 

Spoločná organizácia trhu

1. Čerstvé ovocie a zelenina

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

594/2013 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 594/2013 z 21. júna 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleniny, a ktorým sa opravuje uvedené vykonávacie nariadenie 
543/2011 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny 
369/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou 
1234/2007 Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) konsolidované s 247/2008, 248/2008, 361/2008, 470/2008, 510/2008, 13/2009,72/2009, 183/2009  491/2009


2. Víno a vinohradníctvo

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

753/2002 Nariadenie EK č. 753/2002 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane vína v znení posledných úprav č. 2086/2002, 1205/2003, 316/2004
884/2001 Nariadenie EK č. 884/2001 o sprievodných dokladoch pri preprave vína v znení posledných úprav č. 1782/2002
883/2001 Nariadenie EK č. 883/2001 o obchode s tretími krajinami v znení posledných úprav č. 885/2001, 812/2002, 1574/2002, 2380/2002, 1175/2003, 1220/2003, 1422/2003, 2338/2003
2729/2000 Nariadenie EK č. 2729/2000 o pravidlách kontroly vo vinárskom sektore 
1623/2000 Nariadenie EK č. 1623/2000 o trhových mechanizmoch 
1622/2000 Nariadenie EK č. 1622/2000 o enologických postupoch v znení posledných úprav č. 1655/2000, 2451/2000, 885/2001, 1609/2001, 2066/2001, 2244/2002 1410/2003
1607/2000 Nariadenie EK č. 1607/2000 o akostných vínach 
1227/2000 Nariadenie EK č. 1227/2000 o výrobnom potenciáli v znení posledných úprav č. 784/2001, 1253/2001, 1342/2002, 315/2003, 571/2003, 1182/2003, 1203/2003, 1841/2003
1493/1999 Nariadenie Rady č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom v znení posledných úprav č. 1227/2000, 1607/2000, 1608/2000, 1622/2000, 1623/2000, 2409/2000, 2451/2000, 2786/2000, 545/2001, 784/2001, 883/2001,1037/2001, 1253/2001, 1282/2001, 1609/2001, 1655/2001, 1660/2001, 2022/2001, 2047/2001, 2459/2001, 2464/2001, 2585/2001,573/2002, 812/2002, 1315/2002, 1342/2002, 1795/2002, 2086/2002, 2224/2002, 2380/2002, 315/2003, 527/2003, 571/2003, 625/2003,628/2003, 1175/2003, 1182/2003, 1183/2003, 1203/2003, 1205/2003, 1220/2003, 1410/2003, 1411/2003, 1422/2003, 1574/2003, 1710/2003, 1776/2003, 1795/2003, 1841/2003, 2324/2003, 2338/2003, 316/2004
2392/1986 Nariadenie Rady č. 2392/1986 o založení vinohradníckeho registra v znení posledných úprav č. 1549/1995, 1596/1996, 1631/1998


3. Cukor

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

1260/2001 Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 o systéme organizovania spoločného trhu v sektore cukru v znení posledných úprav č. 1261/2001, 1262/2001, 1265/2001, 1554/2001, 680/2002, 1442/2002, 1460/2003, 2196/2003, 39/2004
2038/1999 Nariadenie Rady (ES) č.1238/1999, č. 2038/1999 - Cukor a izoglukóza 


4. Tabak

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

660/1999 Nariadenie Rady (ES) č. 660/1999 z 22. Marca 1999, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (EHS) č.2075/92 a určujú sa prémie a garantované prahy pre listový tabak podľa odrodových skupín a členských štátov 
2848/1998 Nariadenie EK (ES) č. 2848/98 z 22. Decembra 1998, ukladajúce podrobné pravidlá pre aplikáciu Nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92, týkajúceho sa prémiovej schémy, pestovateľských kvót a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje odbytovým organizáciám výrobcov v sektore nespracovaného tabaku v znení posledných úprav č. 510/1999, 731/1999, 1373/1999, 2162/1999, 2637/1999, 909/2000, 1249/2000, 385/2001, 531/2001, 1441/2001, 486/2002,1005/2002, 1501/2002, 1983/2002
2448/1998 Nariadenie EK č. 2448/98/ES, implementačné nariadenie k Nariadeniu Rady č.2075/92/EHS 
86/1993 Nariadenie EK č. 86/93/ES, o medziodvetvových organizáciách v oblasti komodity tabaku 
85/1993 Nariadenie EK č. 85/93/ES, o kontrolných agentúrach v oblasti komodity tabaku 
84/1993 Nariadenie EK č. 84 93/ES, o pravidlách pre podporu odbytových organizácií výrobcov tabaku 
3478/1992 Nariadenie EK č. 3478/92/ES, o pravidlách pre aplikáciu systému prémií 
2075/1992 Nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 zo dňa 30. Júna 1992 o systéme spoločnej organizácie trhu s nespracovaným tabakom v znení posledných úprav č. 711/1995 1620/1995, 1636/1998, 2848/1998, 660/1999, 2637/1999, 531/2000, 1336/2000, 546/2002, 2182/2002, 2319/2003
3597/1990 Nariadenie EK č. 3597/90/EHS, ustanovujúce pravidlá účtovníctva s ohľadom na intervenčné opatrenia v sektore tabaku v znení posledných úprav č. 2136/1993, 895/1994, 1392/1997
3389/1973 Nariadenie EK č. 3389/73/EHS, o predaji tabaku 
2468/1972 Nariadenie EK č. 2468/72/EHS, o určení intervenčných centier pre spracovanie a skladovanie tabaku 
1467/1970 Nariadenie EK č. 1467/70/EHS, o pravidlách intervencie na trhu s tabakom. 


5. Chmeľ

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

890/1978 Nariadenie EK (ES) č. 890/78 z 28. Apríla 1978, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu v znení posledných úprav č. 1465/79, 2600/1985, 3994/1988, 921/1989, 2265/1991, 852/1994, 2928/1993, 1021/1995
776/1973 Nariadenie EK (EHS) č. 776/73 z 20. Marca 1973, o registrácii zmlúv a oznamovaní údajov, ktoré sa týkajú chmeľu v znení posledných úprav č. 209/1977
1351/1972 Nariadenie EK (EHS) č. 1351/72 z 28. Júna 1972 o uznávaní odbytových organizácií výrobcov chmeľu v znení posledných úprav č. 2564/1977, 2591/1985, 1323/1986, 3858/1987
1037/1972 Nariadenie Rady (EHS) č. 1037/72 z 18. Mája 1972, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania a financovania podpory výrobcom chmeľu v znení posledných úprav č. 1170/1977, 235/1979, 3332/1985, 3998/1987, 3808/1989, 3124/1992, 1554/1997, 191/2000, 2320/2003
1696/1971 Nariadenie Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. Júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom v znení posledných úprav č. 


6. Mlieko

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

2535/2001 Nariadenie EK (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, o ustanovení podrobných pravidiel pre použitie Nariadenia rady č. 1255/1999, o dovozných opatreniach pre mlieko a mliečne výrobky a o colných kvótach v znení posledných úprav č. 886/2002, 1165/2002, 1667/2002, 2302/2002, 417/2003, 787/2003, 887/2003, 1157/2003, 2012/2003, 2332/2003, 50/2004
1392/2001 Nariadenie EK (ES) č. 1392/2001 z 9. júla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie Nariadenia rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa uvaľuje dodatočný poplatok na mlieko a mliečne výrobky 
214/2001 Nariadenie EK (ES) č. 214/2001 z 20. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie Nariadenia rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu so sušeným odtučneným mliekom v znení posledných úprav č. 2239/2002, 2131/2003
213/2001 Nariadenie EK (ES) č. 213/2001 z 9. januára 2001, o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatnenie Nariadenia rady č. 1255/1999, o metódach pre rozbor a kvalitatívne ohodnotenie mlieka a mliečnych produktov a pozmeňujúce Nariadenia č. 2771/1999 a č.2799/1999 
2707/2000 Nariadenie EK (ES) č. 2707/2000 z 11. decembra 2000, o ustanovení pravidiel pre použitie Nariadenia Rady č. 1255/1999, o pomoci únie pre dodávky mlieka a určité mliečne produkty deťom v školských zariadeniach 
2799/1999 Nariadenie Rady (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, o ustanovení podrobných pravidiel o použití Nariadenia č. 1255/1999, o priznaní pomoci pre odtučnené mlieko a odtučnené práškové mlieko určené pre kŕmenie zvierat a o predaji tohto odtučneného mlieka v znení posledných úprav č. 2348/2000, 213/2001, 778/2002, 2238/2002, 2132/2003
2771/1999 Nariadenie EK (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú pravidlá na uplatňovanie Nariadenia rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide intervenciu na trhu s maslom a smotanou v znení posledných úprav č. 1560/2000, 2099/2000, 213/2001, 1614/2001, 162/2002, 224/2003, 359/2003, 224/2004, 318/2004
1256/1999 Nariadenie Rady (ES) č. 1256/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (EHS) č. 3950/92, ktorým sa v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ustanovujú dodatočné odvody 
1255/1999 Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu mlieka a mliečnych výrobkov 
174/1999 Nariadenie EK (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999 o ustanovení špeciálnych pravidiel pre uplatnenie Nariadenia rady č. 804/68, o exportných licenciách a exportných vrátkach v prípade mlieka a mliečnych výrobkov 
2597/1997 Nariadenie Rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, o ustanovení dodatočných pravidiel o spoločnom organizovaní trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre mlieko na priamu spotrebu 280/1998, 1602/1999, 169/2000, 2306/2003
2991/1994 Nariadenie Rady (ES) č. 2991/94 z 5. decembra 1994, o ustanovení noriem pre roztierateľné tuky v znení posledných úprav č. 557/1997, 1278/1997, 2181/1997, 623/1998, 2121/1998, 568/1999, 1298/2001,
3950/1992 Nariadenie Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992 ustanovujúce dodatočný poplatok na mlieko a mliečne výrobky v znení posledných úprav č. 1560/1993, 1552/1995, 1256/1999, 749/2000, 603/2001, 1392/2001, 582/2002, 2028/2002,
2204/1990 Nariadenie EK (EHS) č. 2204/90 z 24. júla 1990, o ustanovení dodatočných všeobecných pravidiel o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, vrátane syra 2742/1990, 837/1991, 2583/2001, 265/2002,
804/1968 Nariadenie Rady (EHS) č. 804/1968 z 27. júla 1969 o spoločnej organizácii trhu mlieka a mliečnych výrobkov v znení posledných úprav č. 3024/1991, 2931/1995, 1587/1996, 1812/1997, 938/1998, 174/1999, 1498/1999, 1596/1999, 1961/2000, 1998/2000, 2114/2000, 2287/2000, 2357/2000, 2884/2000, 732/2001,951/2001, 1202/2001, 1370/2001, 1681/2001, 1923/2001, 156/2002, 2594/2001, 348/2002, 787/2002, 1166/2002, 1368/2002, 1472/2002, 578/2003, 754/2003, 833/2003, 1392/2003,


7. Hovädzie a teľacie mäso

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

463/2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky 487/2005 Z. z.
562/2000 Nariadenie EK (ES) č. 562/2000 z 15. Marca 2000, o nákupe hovädzieho mäsa v znení posledných úprav č. 2734/2000, 3/2001, 283/2001, 371/2001, 503/2001, 590/2001, 719/2001, 876/2001, 1082/2001, 1496/2001, 1564/2001, 1591/2001, 2579/2001, 492/2002,
1254/1999 Nariadenie Rady (ES) 1254/1999 zo 17. Mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom v znení posledných úprav č. 2342/1999, 562/2000, 907/2000, 2734/2000, 3/2001, 371/2001, 503/2001, 590/2001, 719/2001, 826/2001, 1082/2001, 1455/2001, 1496/2001, 1512/2001,2088/2001, 2345/2001, 2579/2001, 169/2002, 492/2002, 1830/2002, 2381/2002, 2273/2002, 639/2003, 1473/2003, 1782/2003, 2172/2003,
820/1997 Nariadenie Rady (EHS) č.820/97, Nariadenie Rady (EC) č.1760/2000 a Nariadenie Rady (EC) č.1825/2000 o identifikácii, označovaní a registrácii hovädzieho dobytka v znení posledných úprav č. 2629/1997, 2630/1997, 494/1998, 1760/2000,
295/1996 Nariadenie Rady (ES) č. 295/96, ktorým sa stanovujú predpisy o zaznamenávaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka Nariadenie Rady (EHS) č.1208/81 o klasifikácii a zatrieďovaní tiel jatočných zvierat a monitoring cien hovädzieho dobytka 
3887/1992 Nariadenie Rady (ES) č. 3887/92 stanovujúce podrobné pravidlá používania IACS niektorých schém pomoci spoločenstva v znení posledných úprav č. 1648/1995, 1678/1998, 2721/2000, 1157/2001,
3508/1992 Nariadenie rady (ES) č. 3508/92 zakladane IACS pre určité zámery pomoci spoločenstva v znení posledných úprav č. 2466/1996, 1593/2000, 495/2001, 2419/2001, 118/2004,
1208/1981 Nariadenie Rady (EHS) č.1208/81 o klasifikácii a zatrieďovaní tiel jatočných zvierat a monitoring cien hovädzieho dobytka v znení posledných úprav č. 563/1982, 3402/1985, 1026/1991, 2090/1993,


8. Ovčie a kozie mäso

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

463/2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky 487/2005 Z. z.
264/2002 Nariadenie Rady (ES) č. 264/2002/es o opatreniach na ustanovenie prémiovej schémy mäsa 
2550/2001 Nariadenie Rady (ES) č. 2550/2001/es implementačné nariadenie k nariadeniu rady č.2529/2001/ES v znení posledných úprav č. 263/2002, 623/2002, 2307/2003,
2529/2001 Nariadení Rady (ES) č. 2529/2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom - podrobné pravidlá o systéme prémií sú predmetom Nariadenia EK č. 2550/2001 v znení posledných úprav č. 2550/2001, 263/2002, 1782/2003,
1439/1995 Nariadenie EK č. 1439/95/ES implementačné nariadenie k nariadeniu rady č.2467/98/es v znení posledných úprav č. 1964/1995, 2526/1995, 1764/1998, 344/1999, 272/2001,
461/1993 Nariadenie EK č. 461/93/EHS stanovuje detailné pravidlá pre klasifikáciu jatočných oviec v znení posledných úprav č. 823/1998,
25/1993 Smernica Rady č. 25/93/EHS o štatistickom prehľade chov oviec a kôz 
2137/1992 Nariadenie Rady (ES) č. 2137/92/EHS ustanovujúce klasifikáciu ovčieho mäsa a kvalitatívne štandardy čerstvého a mrazeného ovčieho mäsa v znení posledných úprav č. 1278/1994, 2536/1997
3446/1990 Nariadenie EK č. 3446/90/EHS ustanovujúce pravidlá podpory súkromného skladovania v znení posledných úprav č. 1258/1991, 3533/1993, 1641/2001


9. Bravčové mäso

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

463/2004 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 463/2004 o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky 487/2005 Z. z.
462/2003 Nariadenie EK (ES) č. 462/2003 z 13. Marca 2003, ktorým sa ustanovujú pravidlá používania opatrení uplatniteľných na dovoz určitých výrobkov z bravčového mäsa s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátov a ktorým sa zrušuje nariadenie EK (ES) č. 2562/98 zo dňa 27. Novembra 1998, ktoré nahradilo pôvodné nariadenie EK (ES) č. 904/90 
1486/1995 Nariadenie EK (ES) č. 1486/95 z 29. Júna 1995, pojednávajúcom o otvorení kvót na dovoz bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa na špecifické obdobie v rámci dohôd s WTO v znení posledných úprav č. 2068/1996, 1378/2000, 1006/2001
1370/1995 Nariadenie EK (ES) č. 1370/95 zo dňa 16. 6. 1995, ktorým sa stanovia podrobné pravidlá pre aplikáciu systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa (OJL č. 133 z 17. 6. 1995) v znení posledných úprav č. 2379/1995, 1122/1996, 2154/1998, 2399/1999, 681/2001, 1012/2001, 505/2002, 506/2002,
3220/1984 Nariadenie rady (EHS) č. 3220/84 zo dňa 13. 11. 1984, ktorým sa stanovuje systém klasifikácie jatočných opracovaných tiel ošípaných v spoločenstve (OJL č. 301 z 20. 11. 1984) v znení posledných úprav č. 3530/1986, 3513/1993
2806/1979 Nariadenie Rady (EHS) č.2806/79 o monitoringu cien bravčového mäsa v znení posledných úprav č. 3574/1986
2763/1975 Nariadenie rady (EHS) č. 2763/75 zo dňa 29. 10. 1975, ktorým sa stanovia všeobecné pravidlá pre poskytovanie podpory na súkromné skladovanie bravčového mäsa (OJL č. 282 z 1. 11. 1975) 
2759/1975 Nariadenie rady (EHS) č. 2759/75 zo dňa 29. 10. 1975 o spoločnej organizácii trhu bravčového mäsa (OJL č. 282 z 1. 11. 1975) doplnenie a zmena nariadením rady (ES) č. 1365/2000 v znení posledných úprav č. 1423/1978, 1473/1986, 3906/1987, 1249/1989, 1365/2000
391/1968 Nariadenie EK (EHS) č. 391/68 zo dňa 1. 4. 1968, ktorým sa stanovia podrobné pravidlá pre intervenčné nákupy bravčového mäsa (OJL č. 080 z 2. 4. 1968) v znení posledných úprav č. 2665/1970, 912/1971, 4160/1987, 3498/1988


10. Hydinové mäso a vajcia

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

1308/2013 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 
589/2008 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia 
543/2008 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso 
1484/1995 Nariadenie Rady (ES) (ES) č. 1484/95 - stanovujúce podrobné predpisy, týkajúce sa implementácie systému dodatočného dovozného cla a stanovujúce dodatočné dovozné clo v sektoroch mäsa z hydiny a vajec a pre ovalbumín, ktorým sa zrušuje Nariadenie č. 163/67/EHS v znení posledných úprav č. 1505/1996, 493/1999, 684/1999, 118/2002, 317/2002, 447/2002


11. Ostatné výrobky

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

50/2005 Vyhláška MP SR č. 50/2005 Z. z. o kvalifikačnej skúške a o osvedčení a autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov. 
3199/1993 Nariadenie Rady (ES) č.3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov pre úplné denaturovanie alkoholu v znení posledných úprav č. 2546/1995, 2559/1998,
1576/1989 Nariadenie Rady (EHS) č.1576/89 a Nariadenie Rady (EHS) č.1014/90 o kvalitatívnych štandardoch liehu a ochrane jeho pôvodu a zemepisného označovania v znení posledných úprav č. 3280/1992, 3378/1994, 90/C1/07,
Vykonávacie predpisy, ďalšia legislatíva EU a SR

1. Potravinový dozor

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

493/2003 Rozhodnutie Komisie č. 2003/493/ES zo 4. júla 2003, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky na dovoz nevylúpaných para orechov pochádzajúcich alebo odoslaných z Brazílie 1591/2004
678/2002 Rozhodnutie Komisie č. 2002/678/ES z 22. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie 2002/79/ES, zavádzajúce osobitné podmienky na dovoz arašidových orieškov a určitých výrobkov z nich, s pôvodom v Číne alebo z nej vyexpedovaných 
178/2002 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín v znení 1642/2003, usmernenie k implementácii článkov nariadenia prirucka_potrav.pdf
128/2002 Zákon NR SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
147/2001 Zákon NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
13/2000 Smernica č. 2000/13/EC Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. marca 2000 o aproximácii práva Členských štátov o označovaní, prezentácii a propagácii potravinárskych produktov 
144/1998 Zákon NR SR č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 
67/1997 Zákon NR SR č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov 
3052/1995 Rozhodnutie č. 3052/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1995, ktorým sa zriaďuje postup na výmenu informácií o národných opatreniach odvodených z princípu voľného pohybu tovarov v rámci spoločenstva 
583/1993 Rozhodnutie Komisie č. 93/583/EEC z 28. júla 1993 o zostavení súpisu výrobkov, ktoré ustanovuje článok 8 nariadenia rady (EHS) č. 339/93 
339/1993 Nariadenie Rady (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín s právnymi predpismi o bezpečnosti výrobkov 
2081/1992 Predpis Rady (EEC) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane geografických indikácií a označení pôvodu pre poľnohospodárske produkty a potraviny 
16/2011 Nariadenie Komisie č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá 


2. Víno a vinohradníctvo

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

607/2009 Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov 
606/2009 Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia 
436/2009 Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva 
350/2009 Vyhláška MP SR č. 350/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve 
313/2009 Zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve 
555/2008 Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore, konsolidované s 42/2009 
341/2008 Nariadenie vlády SR č. 341/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov v znení nariadenia vlády SR č. 339/2009 Z.z. 
340/2008 Nariadenie vlády SR č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády SR č. 348/2009 Z.z. 
1234/2007 Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) konsolidované s 247/2008, 248/2008, 361/2008, 470/2008, 510/2008, 13/2009,72/2009, 183/2009  491/2009


3. Zdravie zvierat

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

238/2012 Nariadenie vlády SR č. 238/2012 Z. z. , ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk) 
2011/358/EÚ VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 17. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 009/719/ES, v ktorom sa určitým členským štátom povoľuje prehodnotiť svoje ročné programy monitorovania BSE 
290/2008 Nariadenie vlády SR č. 290/2008 Z. z. , o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov v znení nariadenia vlády 397/2012 Z. z.
367/2007 Nariadenie vlády SR č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny 
116/2005 Nariadenie vlády SR č.166/2005 Z.z.o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky 
626/2004 Nariadenie vlády SR č. 626/2004 Z.z.o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz 
314/2003 Nariadenie vlády SR č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády 218/2009 Z. z.
309/2003 Nariadenie vlády SR č. 309/2003 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na tlmenie afrického moru koní v znení nariadenia vlády 228/2009 Z.z.
308/2003 Nariadenie vlády SR č. 308/2003 Z. z. , ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných v znení nariadenia vlády č. 494/2003 Z. z. , 557/2007 Z. z. a 227/2009 Z. z.
303/2003 Nariadenie vlády SR č. 303/2003 Z. z. , ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh 
305/2003 Nariadenie vlády SR č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády č. 429/2005 Z. z. - zodpovedá kodifikovanej verzii smernice Rady 2008/71/ES o identifikácii a registrácii ošípaných
293/2003 Nariadenie vlády SR č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády č. 491/2003 Z. z.
288/2003 Nariadenie vlády SR č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat v znení nariadenia vlády č. 295/2005 Z. z
280/2003 Nariadenie vlády SR č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch , ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády č. 487/2003 Z. z a 219/2009 Z. z
277/2003 Nariadenie vlády SR č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných v znení nariadenia vlády 222/2009 Z. z.
276/2003 Nariadenie vlády SR č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných v znení nariadenia vlády 224/2009 Z. z.
999/2001 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001/EC z 22. mája 2001, ktoré je priamo účinné v SR v znení posledných úprav č. 1248/2001, 1326/2001, 270/2002, 1494/2002, 260/2003, 650/2003, 1053/2003, 1128/2003, 1139/2003, 1234/2003, 1809/2003, 1915/2003, 2245/2003, 876/2004, 1471/2004, 1492/2004, 1993/2004, 36/2005, 214/2005, 260/2005, 932/2005, 1292/2005, 1974/2005, 253/2006, 339/2006, 657/2006, 688/2006, 1041/2006, 1791/2006, 1923/2006, 722/2007, 727/2007, 1275/2007, 1428/2007, 21/2008, 315/2008, 357/2008, 571/2008, 746/2008, 956/2008, 103/2009, 162/2009, 163/2009, 220/2009, 956/2010, 189/2011 
1760/2000 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000/EC zo 17. júla 2000 v znení 1825/2000 1082/2003


4. Dobré životné podmienky zvierat (animal welfare)

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

283/2020 Vyhláška MPaRV SR č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 
2017/C31/12 ROZHODNUTIE KOMISIE z 24. januára 2017, ktorým sa zriaďuje expertná skupina Komisie Platforma pre dobré životné podmienky zvierat 
336/2016 ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2016/336 z 8. marca 2016 o uplatňovaní smernice Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, pokiaľ ide o opatrenia na zníženie potreby kupírovania chvostov 
436/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z. zo 14. decembra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 
432/2012 Nariadenie vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania 
202/2014 Nariadenie vlády SR č. 202/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania. 
377/2012 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, ktoré sa mení a dopĺňa nariadením vlády SR  199/2019 Z.z, 289/2020 Z.z. ,
178/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8. júna 2012 o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri 
143/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. apríla 2012 o chove nebezpečných živočíchov 
2010/63/EÚ VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 14. novembra 2012, ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania informácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely 
275/2010 Nariadenie vlády SR z 9. júna 2010 ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa 
2016/336 Novinka Pracovný dokument Európskej komisie k odporúčaniu č. 2016/336 o uplatňovaní smernice Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, pokiaľ ide o opatrenia na zníženie potreby kupírovania chvostov 
1099/2009 Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania 
1/2005 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 
322/2003 Nariadenie vlády SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády č. 368/2007 Z. z, 365/2014 Z. z
735/2002 Nariadenie vlády SR č. 735/2002 Z. z. , ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády č. 325/2003 Z. z. a 322/2012 Z. z.
736/2002 Nariadenie vlády SR č. 736/2002 Z. z. , ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia č. 326/2003 Z. z.
730/2002 Nariadenie vlády SR č. 730/2002 Z. z. , ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády č. 270/2003 Z. z.


5. Hygiena potravín

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

2020/2235 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2235 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat, vzory úradných certifikátov a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES 
2019/627 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/627, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly; 
2019/624 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/624 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625; 
2019/1139 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1139 z 3. júla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu súvisiace s požiadavkami týkajúcimi sa informácií o potravinovom reťazci a produktmi rybolovu a s odkazom na uznané testovacie metódy detekcie morských biotoxínov a metódy testovania surového a tepelne ošetreného kravského mlieka 
2017/625 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách; Usmerňovací dokument: UD_882_2004.pdf
2015/1375 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse (kodifikácia) 
16/2012 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu. 
931/2011 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu. 
360/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 
359/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 
765/2006 Rozhodnutie Komisie 2006/765/ES, ktorým sa zrušujú niektoré vykonávacie predpisy týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok na výrobu niektorých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu a ich uvádzanie na trh 
41/2005 Nariadenie vlády SR č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu 
2074/2005 Nariadenie komisie ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení (ES) č. 854/2004 a 882/2004, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a 854/2004 
2073/2005 Nariadenie komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny. Smernica odber vz. na Listeria z priestorov a zariadení PDF 
853/2004 Nariadenie (ES) č. 853/2004 ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Usmerňovací dokument k 853/2004 UD_853_2004.pdf ,
852/2004 Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Usmerňovacie dokumenty UD_852_2004.pdf, Oznámenie Komisie o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín so zohľadnením programov nevyhnutných požiadaviek (PNP) a postupov založených na zásadách HACCP vrátane zjednodušovania/flexibility pri realizácii v prípade určitých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (2016/C 278/01) 2016/C 278/01. Normy vypracované Codex Alimentarius - Nariadenie (ES) č.852/2004 o hygiene potravín berie do úvahy medzinárodné normy pre bezpečnosť potravín obsiahnuté v Codex Alimentarius. Usmerňujúci dokument Európskej komisie o implementácii určitých ustanovení nariadenia (ES) č.852/2004 o hygiene potravín uvádza niektoré normy vypracované Codex Alimentarius. Zoznam noriem Codex Alimentarius, ktoré sú v slovenskom jazyku: všeobecné zásady hygieny potravín CAC_RCP_1-1969.pdf, mlieko a mliečne výrobky CAC_RCP_57-2004.pdf, potraviny s nízkym pH CAC_RCP_40-1993.pdf , konzervované potraviny s nízkym pH CAC_RCP_23-1979.pdf
178/2002 Nariadenie (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva , usmernenie k vykonávaniu článkov 11,12,16,17,18,19 a 20 pkic178.pdf ,


6. Obchodovanie s ostatnými členskými štátmi a dovozy z tretích krajín

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

505/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev. 
47/2005 Nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády 208/2006 Z. z.
41/2005 Nariadenie vlády SR č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu 
534/2004 Nariadenie vlády SR č. 534/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády SR č. 564/2005 Z. z.
313/2003 Nariadenie vlády SR č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní , výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády SR č. 498/2003 Z. z., 504/2005 Z. z. a 225/2009 Z. z.
307/2003 Nariadenie vlády SR č. 307/2003 Z. z. , ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znační v znení nariadení vlády SR č. 495/2003 Z. z. a 180/2005 Z. z., 574/2005 Z. z.
301/2003 Nariadenie vlády SR č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadení vlády č. 499/2003 Z. z. a 60/2005 Z. z.
297/2003 Nariadenie vlády SR č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády 216/2009 Z. z. - zodpovedá kodifikovanej verzii smernice Rady 2009/158/ES o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín
296/2003 Nariadenie vlády SR č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády 226/2009 Z. z.
294/2003 Nariadenie vlády SR č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády č. 506/2005 Z. z. - , zodpovedá kodifikovanej verzii smernice Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín
292/2003 Nariadenie vlády SR č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády č. 493/2003 Z. z. a 647/2005 Z. z.
291/2003 Nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády 320/2006 Z. z. a 221/2009 Z. z.
290/2003 Nariadenie vlády SR č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení nariadenia vlády č. 40/2005 Z. z. a 220/2009 Z. z.
284/2003 Nariadenie vlády SR č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády č. 485/2003 Z. z.
271/2003 Nariadenie vlády SR č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO) 


7. Ostatná veterinárna legislatíva

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

107/2008 Nariadenie vlády SR č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi 
609/2008 Nariadenie vlády SR č. 319/2003 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat 
615/2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 615/2007 Z.z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol (od 1.1.2008), upravené redakčným oznámením o oprave chýb
389/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2005 o správnej farmárskej praxi 
250/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/2005 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami 
41/2004 Nariadenie vlády SR č. 41/2004. Z . z. , ktorým sa ustanovujú podmienky na prípravu, uvádzanie do obehu a používanie medikovaných krmív 
320/2003 Nariadenie vlády SR č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády č. 483/2003 Z. z. a 563/2005 Z. z.
274/2003 Nariadenie vlády SR č. 274/2003 Z. z. o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti 
8. Krmivá

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

68/2013 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín 
29/2011 Nariadenie vlády SR č. 29/2011 Z. z.,ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 
242/2010 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 242/2010, ktorým sa vytvára Katalóg kŕmnych surovín 
767/2009 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernice 79/373/ES, 80/151/EHS,82/471/EHS, ..... 
124/2009 Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatik a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do necieľového krmiva 
322/2009 Nariadenia Komisie (ES) č. 322/2009 o časovo neobmedzených povoleniach určitých doplnkových látok do krmív 
152/2009 Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív v platnom znení 
380/2009 Nariadenie vlády SR č. 380/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív 
438/2006 Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č. 430/2007 Z. z., nariadenia vlády č. 50/2009 Z. z., nariadenia vlády č. 240/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 347/2010 Z. z. 
354/2006 Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení nariadenia vlády č. 496/2010 Z. z. 
396/2005 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v znení zmien (Nariadenie komisie č. 812/2011) 
389/2005 Nariadenie vlády SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi 
183/2005 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív 
2004/217/ES Rozhodnutie Komisie č. 2004/217/ES, ktorým sa prijíma zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na účely výživy zvierat je zakázaný 
41/2004 Nariadenie vlády SR č. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív 
1831/2003 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat v platnom znení 
2002/32(ES) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES) o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá v platnom znení 
999/2001 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom znení 


9. Vedľajšie živočíšne produkty

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

371/2015 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
79/2015 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 313/2016
39/2013 Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 262/2015
410/2012 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 252/2016
148/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely 
142/2011 Nariadenie komisie EÚ č. 142/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa smernice v platnom znení 
137/2010 Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (prevzatá Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady o spaľovaní odpadov) 350/2015, 318/2012
1069/2009 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1774/2002/ES (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) 
24/2006 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 312/2016, 314/2014, 408/2011
136/2000 Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 394/2015, 202/2008, 555/2004, 111/2010, 203/2009


10. Farmácia, rezíduá, monitoringy

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

589/2014 Nariadenie komisie (EÚ) č. 589/2014 zo 2. júna 2014, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hladín dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č.252/2012 
319/2013 Zákon č. 319/2013 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 
128/2012 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax 
252/2012 Nariadenie komisie (EÚ) č. 252/2012, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol hladín dioxínov, PCB podobných dioxínom a PSB nepodobných dioxínom v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1883/2006 
129/2012 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 
100/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 100/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív 
528/2012 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len “nariadenie EÚ č. 528/2012”) 
37/2010 Nariadenie Komisie (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu 
470/2009 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 470/2009“) 
609/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky 609/2008 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat 
1881/2006(ES) Nariadenie Komisie č. 1881/2006 (ES), ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v platnom znení 
396/2005 Nariadenie EP a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hodnotách rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v znení neskorších predpisov 
726/2004 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, v platnom znení 
320/2003 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ nariadenie vlády č. 320/2003 Z. z.“) 
622/2002 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 622/2002 Z. z. o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu 
1999/879/ES Rozhodnutie Rady 1999/879/ES, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania bovinného somatotropínu (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 90/218/EHS 
139/1998 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 


11. Ostatná legislatíva

Zákon, Nariadenie, Rozhodnutie

 Názov nariadenia, rozhodnutia, smernice, zákona

399/2005 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 
147/2001 Zákon NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
13/2000 Smernica č. 2000/13/EC Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. marca 2000 o aproximácii práva Členských štátov o označovaní, prezentácii a propagácii potravinárskych produktov 
144/1998 Zákon NR SR č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 
67/1997 Zákon NR SR č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov