Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

15. prípad BSE na Slovensku

aktualizované dňa 24. februára 2010
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že dňa 3.3.2004 bolo na základe výsledku laboratórneho vyšetrenia v Neuroimunologickom ústave SAV v Bratislave vyslovené podozrenie na 2 tohtoročný výskyt BSE v chovoch hovädzieho dobytka v SR. Dnes , 4.3.2004 bol výsledok na základe ďalšieho laboratórneho vyšetrenia potvrdený.
Ide o 2 potvrdený prípad BSE v tomto roku, celkove v SR od roku septembra 2001 - 15 prípad.

Pozitívny výsledok bol zistený u kravy narodenej v novembri 1999 spoločnosti AGROPENTA s.r.o., Váhovce, okres Galanta. Spolu sa v chove nachádza 163 kusov hovädzieho dobytka. Pozitívne zviera má 3 žijúcich potomkov.

Krava uhynula po uľahnutí po pôrode. Vzorka mozgového tkaniva – predĺženej miechy bola odobratá v rámci monitoringu BSE v Slovenskej republike.
Celé telo pozitívneho zvieraťa bolo označené ako špecifikovaný rizikový materiál a už bolo zaslané na neškodné odstránenie do veterinárneho asanačného ústavu v Nitre.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v GALANTE v súvislosti s týmto výskytom už prijala príslušné opatrenia, ktorými okrem iného:
  • zakázala predávať a premiestňovať hovädzí dobytok z farmy v Hozelci pri Poprade
  • nariadila :
    - vykonať súpis zvierat na farme podľa druhu a kategórie, dátumu a miesta ich narodenia
    - pátrať po zdroji ochorenia
V priebehu mesiaca január-február 2004 bolo na BSE vyšetrených viac ako 12 000 zvierat, z toho 1 bol pozitívny ( 14. prípad BSE- - farme Hozelec pri Poprade spoločnosti Agroosivo Úsvit.)

V súčasnosti prebieha identifikácia kohorty, ktorá bude musieť byť utratená a vyšetrená na BSE. Doposiaľ vo všetkých potvrdených prípadoch BSE bolo v rámci kohorty utratených 234 zvierat, všetky výsledky vyšetrení na BSE boli negatívne.