Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných v okrese Košice - okolie a Trebišov

aktualizované dňa 26. augusta 2020
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a nových ohniskách v chove ošípaných nasledovne:

Dňa 21.08.2020 bol národným referenčným laboratóriom ( NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných v okrese Košice-okolie.

Ide o šieste ohnisko nákazy u domácich ošípaných v roku 2020.

Ohnisko nákazy je v obci Mokrance, približne 6 km od predchádzajúceho ohniska v obci Janík a v oblasti kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný masívny výskyt nákazy a pozitívnych potvrdení AMO vírusu v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO u diviakov a domácich ošípaných (časť III vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC).

V chove v obci Mokrance sa jedná o malý registrovaný chov ošípaných s celkovým počtom 15 ks ošípaných (z toho 3 prasnice).

V utorok 18.8. boli u 1 prasnice pozorované zdravotné problémy – potrat (abortus) u gravidnej prasnice . Privolaní súkromní a úradní veterinárni lekári zhodnotili situáciu, zdravotný stav zvierat na mieste a vykonali odber vzoriek, ktoré boli urgentne zaslané laboratórne vyšetrenie.

Zvieratá v ohnisku nákazy budú depopulované v najbližšom období, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy. Vytvorené sú ochranné pásma (3km) a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO (oba prípady) okolo ohnísk AMO.

ŠVPS SR informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži.

Mapa:

Africký mor ošípaných prípad 6 2020
Dňa 21.08.2020 bol národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných taktiež v okrese Trebišov . Ide o 7. ohnisko nákazy v roku 2020.

Ohnisko nákazy je v obci Zemplínsky Branč okr. Trebišov.

Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO v chovoch domácich ošípaných, ( zaradenie do časti (prílohy) III vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC)

V predmetnom chove ošípaná ( prasnica) prejavovala klinické príznaky ochorenia . Vzorka odobratá 20.08.2020, potvrdenie Národným referenčným pracoviskom Zvolen 21.08.2020. V chove sa nachádza 26 ošípaných.

Aktualizované pásmo ochrany (3 km) a pásmo pozorovania ( 10 km). RVPS vydala príslušné opatrenia na zabránenie šírenia tejto nákazy ( vrátane depopluácie chovu ošípaných).