Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Africký mor ošípaných – výskyt v chove v obci Veľké Trakany, okr. Trebišov

aktualizované dňa 13. augusta 2020
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení


Africký mor ošípaných – výskyt v chove v obci Veľké Trakany, okr. Trebišov
Štátna veterinárna a potravinová správa SR ( ŠVPS SR) informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a novom ohnisku v chove ošípaných nasledovne

Dňa 12.08.2020 vo večerných hodinách bol národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných v okrese Trebišov .

Ide o tretie ohnisko nákazy v roku 2020.
Ohnisko nákazy je v obci VEĽKÉ TRAKANY, okr. Trebišov , cca 1 km od maďarskej hranice. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt AMO v chovoch domácich ošípaných, nakoľko sa v obci Čierna, potvrdil AMO v mesiaci júl 2020 ( zaradenie do časti (prílohy) III vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EC)
Miesto výskytu je v 3 km ochrannom pásme , ktoré bolo vytýčené v súvislosti s ohniskom obci Čierna a vzorka vyšetrená v rámci monitoringu v ochrannom pásme AMO.
V predmetnom chove ošípaná ( prasnica) uhynula počas pôrodu. ( ciciaky boli porodené už uhynuté). Vzorka odobratá 11.8.2020, potvrdenie Národným referenčným pracoviskom Zvolen 12.8.2020. Pitva ošípanej nepreukazovala signifikantné patologicko- anatomické zmeny.
V ohnisku nákazy sa nenachádzajú žiadne ošípané.
Pásmo ochrany (3 km) a pásmo pozorovania ( 10 km) aktualizované nasledovne:Obce zaradené do pásiem prípad obec Čierna + V. Trakany 12.8.2020:
3 km polomer zasahuje do týchto katastrov miest a obcí:
okr. Trebišov: Čierna, Boťany, Bačka, Biel, Čierna nad Tisou, Malé Trakany + Veľké TrakanyPásmo dohľadu 10 km polomer zahŕňa tieto katastre miest a obcí + prípad V. Trakany 12.8.2020:
Okres Trebišov: Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany, Dobrá, Pribeník, Poľany, Leles + Malý Horeš,
Okres Michalovce: Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Kapušianské KľačanyRVPS vydala/resp. vydáva príslušné opatrenia na zabránenie šírenia tejto nákazy
( vrátane depopluácie zidentifikovaných kontaktných chovov ošípaných).