Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]


Kožušinové zvieratá [ Use for fur animals ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
885LC Agro Insemas, s.r.o.
farma Horná Bába, 119703
Ratka Lučenec Banskobystrický 2-písm. f bod i)- ošípané z farmy 119703 UDOG / CAD   platí do 03.08.2019 
916SB Anton Kollár - MASIARSTVO TONY
Jarovnice Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 23.6.2019 
10. ZA - SK Bobáň Jozef
Varín Žilina Žilinský 3 UFUR / SLHBP    
33. CA - SK Boháčik Štefan
Korňa Čadca Žilinský 3 UFUR / SLHBP    
FUR05PP Čabala Kamil Ing.
Veľký Slavkov Poprad Prešovský 3-písm. p) fretky UFUR / CATW TRANS    
869SN Fabini Ján
Spišský Hrušov Spišská Nová Ves Košický 3- písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.04.2019 
902PO Farma Straka s.r.o.
farma 317789
Drienov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i)-uhynuté ošípané len z farmy 317789 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 06.6.2019 
932SB Frehinec Michal
Jakubovany Sabinov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.05.2018 
930PO Haborák Stanislav
Záborské Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.05.2018 
FUR03PP Ilosvaj Juraj
Spišské Bystré Poprad Prešovský 3-písm. p) líšky UFUR / CATW TRANS    
FUR08SK Ing. Gabriela Kostelníková -SHR
farma Dobrolava (440782)
Kapišová Svidník Prešovský 3- písm. f),p) UFUR / CATW, FORMF TRANS   platí do 08.05.2018 
1. ZA - SK Jaššo Jozef, MVDr.
Divina Žilina Žilinský 3 UFUR / SLHBP    
866ZA KARMA s.r.o.
Osada Mažgutov


Terchová Žilina Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 07.06.2019 
7. MT - SK Konrád Martin
Príbovce Martin Žilinský 3 UFUR / SLHBP    
4. MT - SK Konrád Peter
Príbovce Martin Žilinský 3 UFUR / SLHBP    
892TV Koščo Vladimír
Plechotice Trebišov Košický 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 10.06.2019 
FUR04PP Krišák František
Hozelec Poprad Prešovský 3-písm. p) činčily UFUR / CATW TRANS    
FUR06MT Martin Konrád
Príbovce Martin Žilinský 3-písm.p) norky UFUR / CATW TRANS    
540TS Matúšik Jozef
Trstená - Brezovica Tvrdošín Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF   platí do 15.11.2019 
FUR09SV Milksan s.r.o.
Snina Snina Prešovský 3-písm. p) norky UFUR / CATW TRANS   platí do 29.05.2018 
FUR02PP Mrkvica Radoslav
Hozelec Poprad Prešovský 3-písm. p) UFUR / CATW TRANS    
878TT Mrva Dušan
Šurovce Trnava Trnavský 3-píam. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.06.2019 
FUR07KK Neupauer Ján
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3-písm.p) UFUR / CATW TRANS    
918PO Ovčia farma Proč, s.r.o.
farma Podhorany 334519
Rastislav Onofrej
Podhorany Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.6.2019 
920PO Paločko Jozef
Dulová Ves Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.5.2018 
919PO Pavol Pagurko
Prešov - Nižná Šebastová Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 30.6.2019 
20. NR - SK Petrovič Sírius Ľubomír
Mojmírovce Nitra Nitriansky 3 UFUR / SLHBP    
856CA Piontek Emil
Olešná Čadca Žilinský 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 13.04.2019 
953TO Podnik živočíšnej výroby a.s.
prevádzka Práznovce, 334653
Práznovce Topoľčany Nitriansky 2- písm. f) bod i)-hydina z farmy 334653 UDOG / CAD   platí do 23.9.2019 
906PO Poľno-Čergov, s.r.o.
farma 219318
Geraltov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) 2-písm. f) bod i) uhynuté HD do 12 mesiacov len z farmy 219318 UDOG / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.04.2019 
867SL Poľnohospodárske družstvo Lomnička
farma Lomnička 218484
Lomnička Stará Ľubovňa Prešovský 2- písm. f) bod i) - HD do 12 mesiacov z farmy 218484 UDOG / CAD   platí do 08.06.2019 
927PO Porezaný Jozef
Kapušany Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 18.3.2018 
893SL Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová
Litmanová Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. a), e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.07.2019 
944SA Štefan Vencel
Šaľa Šaľa Nitriansky 3-písm. e) UDOG / RAW TRANS   platí do 18.8.2019 
945SA Štefan Vencel

Kráľová nad Váhom Šaľa Nitriansky 3-písm. e) UDOG / RAW TRANS   platí do 18.8.2019 
875RK Viliam Richter-Kynologický Klub specialist Liptovské Sliače
Liptovské Sliače Ružomberok Žilinský 3-písm. a) UDOG / SLHBP TRANS   platí do 06.07.2019 
911PO Základná organizácia združenia technických a športových činností
Kynologický Klub Drienov
Drienov Prešov Prešovský 3-písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.4.2018 

počet prevádzkarní : (37)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment