Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]


Spoločenská zvieratá [ ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
SZ024MT Adriana Feňáková
Martin Martin Žilinský 3 - písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ018MT Anna Čemanová
Krpeľany Martin Žilinský 3-písm.f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ029TR Bejdáková Anna
Slovenské Pravno Turčianské Teplice Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
SZ043SC Bognárová Viera
Kráľová pri Senci Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 5.1.2018 
SZ039MT Cmarová Janka
Kláštor pod Znievom Martin Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
SZ026MA Dudek Miloš
Zohor Malacky Bratislavský 3-písm.f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ050TR Ertlová Eva
Turčianske Teplice Turčianské Teplice Žilinský 3 -písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 20.02.2018 
SZ041PK Firicová Viera
Pezinok Pezinok Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
SZ038TO Geci Mikuláš
Urmince Topoľčany Nitriansky 3-písm. a), písm. b) bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
SZ019MT Grígerová Anna
Socovce Martin Žilinský 3- písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ003TR Harkabus Tibor
Mošovce Turčianské Teplice Žilinský 3 UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ032MA Hornof Peter
Malé Leváre Malacky Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ047MT Hrivnáková Anna
Príbovce Martin Žilinský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 18.02.2018 
SZ048TR Hufková Antónia
Horná Štubňa Turčianské Teplice Žilinský 3 písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 21.02.2015 
SZ012MT J a J, s.r.o.
Sklabiňa Martin Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
SZ017TR Jelenčíková Milada
Dubové Turčianské Teplice Žilinský 3-písm.f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ021TR Kapios s.r.o.
Turčianske Teplice Turčianské Teplice Žilinský 3- písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ035MT Karásková Ivana
Sučany Martin Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ009TR Kleskeňová Lenka
Malý Čepčín Turčianské Teplice Žilinský 3- písm.e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
SZ058TR Klongová Katarína
Turčiansky Michal Turčianské Teplice Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 26.02.2018 
SZ004MT Kľučiarová Zuzana
Ďanová Martin Žilinský 3 UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ015MT Kocholová Antónia
Turany Martin Žilinský 3-písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ036SL Konkoľová Hana, MVDr.
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ045TO Košecký Michal
Kuzmice Topoľčany Nitriansky 3 - písm. a), e), f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS    
SZ046TO Kozák Miloš
Ludanice Topoľčany Nitriansky 3- písm. a),e),f) UDOG / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 05.02.2018 
SZ030TO Krajčík Peter Ing.
Topoľčany Topoľčany Nitriansky 3- písm. a), b) bod ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
SZ059PK Krajčovič Milan
Doľany Pezinok Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 02.03.2018 
SZ042PK Krasňanský Ivan
Pezinok Pezinok Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 29.12.2017 
SZ053MT Kučáková Marta
Valča Martin Žilinský 3 - písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 18.02.2018 
SZ007MT Kvočkuliaková Eva
Valča Martin Žilinský 3 UDOG / FORMF TRANS    
SZ014MT Lacková Ivica
Turany Martin Žilinský 3-písm.f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ057TR Ľubomír Pagáč Drevostyl
Bodorová Turčianské Teplice Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 26.02.2018 
SZ051MT M + V s.r.o.
Turčianske Teplice Turčianské Teplice Žilinský 3 - písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 18.02.2018 
SZ054TR Marková Renáta
Horná Štubňa Turčianské Teplice Žilinský 3 - písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 20.02.2018 
SZ020MT Matejčíková Iveta
Necpaly Martin Žilinský 3-písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ025ZH Mäsiar Milan, MVDr.
Ladomerská Vieska Žiar nad Hronom Banskobystrický 3- písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ044SC Mentelová Monika
Senec Senec Bratislavský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 05.01.2018 
SZ031MA Mikuličová Dagmar
Malacky Malacky Bratislavský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
SZ034MT Móricová Jana
Martin Martin Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ013TO Nováčik Peter, MVDr.
Tovarníky Topoľčany Nitriansky 3- písm. b),f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
SZ011MT Pavlíková Barbora
Príbovce Martin Žilinský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
ZS016MT Pavol Čierny FUCHSFARM
Martin Martin Žilinský 3-písm.f) UDOG / FORMF TRANS    
SZ022TR Peter Maruna
Turčianske Teplice Turčianské Teplice Žilinský 3 - písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ040TO Petrík Jozef
956 01 Topoľčany Nitriansky 3-písm.a),b bod i),ii), písm. f) UDOG / FORMF, SLHBP TRANS    
SZ037SL Pilát Ján
Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 3-písm. f) UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ006MT Poliaková Renata
Dražkovce Martin Žilinský 2 UDOG / FORMF TRANS    
SZ052MT Považanová Zlatica
Dražkovce Martin Žilinský 3 - pís. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 18.02.2018 
SZ027TR R & M plus, s.r.o.
Rudno Turčianské Teplice Žilinský 3- písm. f) UDOG / FORMF TRANS    
SZ002MT Reicheľ Ľubomír
Sklabiňa Martin Žilinský 3 UDOG / SLHBP TRANS    
SZ010TR Rojkovič Rudolf, Ing.
Bystrička Turčianské Teplice Žilinský 3- písm. e), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
SZ008TO Schuchmann Jozef
Dolné Chlebany Topoľčany Nitriansky 3-písm. a), f) UDOG / FORMF, RAW TRANS    
SZ055MT Šesták Štefan
Vrútky Martin Žilinský 3 - písm. f) UDOG / FORMF TRANS   platí do 18.02.2018 
SZ023MT Ujček Stanislav
Turany Martin Žilinský 3 - písm. f) pes UDOG / FORMF TRANS    
SZ033MT Volnová Jarmila
Krpeľany Martin Žilinský 3 -písm. f) UDOG / FORMF TRANS   pes 
SZ001TR Zajacová Anna
Turčianské Teplice Turčianské Teplice Žilinský 3 UDOG / FORMF TRANS    

počet prevádzkarní : (55)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment