Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA IX.   Technické závody [ Establishments or plants handling ABP or DP for purposes outside the feed chain ]


8.Mlieko, mledzivo, mliečne výrobky a výrobky získaných z mlieka a mledziva [ Milk, milk-based products, milk-derived products, colostrums, colostrums-based products ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
SK-CA-43ML ABEL plus, spol. s r.o.
IČO: 31645275
Podvysoká Čadca Žilinský 3 TECHP / MIMC    
ML - NR 37 SK AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Nitra Nitra Nitriansky PROCP / MIMC   srvátka v natívnom stave, mlečne výrobky,ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu z obchodných dôvodov, technologický zvyšok a technologická voda na kŕmenie zvierat 
ML - IL 39 SK AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
IČO: 31574912
Červený Kameň Ilava Trenčiansky 3- pís. e)-srvátka, výrobky získané z mlieka SALEBP / MIMC    
ML - TV 41 SK AGROKOMBINÁT a.s. Trebišov
IČO: 36187038
Kráľovský Chlmec Trebišov Košický 3 TRANBP / MIMC    
ML-TN 17 SK AGROSÚČA, a.s.

Horná Súča
IČO: 34127020
Horná Súča Trenčín Trenčiansky SALEBP / MIMC SALEBP    
ML-BB 18 SK Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

Slovenská Ľupča
IČO: 36040690
Slovenská Ľupča Banská Bystrica Banskobystrický 3-písm. e) SALEBP / MIMC    
ML-ZV 28 SK Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

Zvolenská Slatina
IČO: 36040690
Zvolenská Slatina Zvolen Banskobystrický SALEBP / MIMC    
ML-MT 15 SK Bryndziareň, s.r.o.

Turčianské Teplice
IČO: 31614558
Turčianské Teplice Martin Žilinský SALEBP / MIMC    
SK-RK50ML Daniela Gašperová
IČO: 33016089
Stankovany Ružomberok Žilinský 3-písm. e) TECHP / MIMC TRANS    
ML-DS 33 SK EUROMILK a.s.,
IČO: 36241873
Veľký Meder Dunajská Streda Trnavský SALEBP / MIMC    
SK-RS44ML Gemermilk rs, s.r.o.
IČO: 31592848
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 3 OTHER / MIMC   srvatka a produkty so spracovania mlieka na krmenie 
ML-HE 22 SK HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.

Humenné
IČO: 30651577
Humenné Humenné Prešovský SALEBP / MIMC    
ML-SB 10 SK IGET, s.r.o., Hornotoryská syráreň
Krivany
IČO: 36464759
Lipany Sabinov Prešovský SALEBP / MIMC    
SK-LC45ML ISOKMAN - trading s.r.o.
IČO: 45558493
Ratka Lučenec Banskobystrický 3-pís. e) SALEBP / MIMC    
ML-RK 35 SK Judita Remeňová, vyroba a predaj syrov
IČO: 37043650
Ružomberok Ružomberok Žilinský 3 OTHER / MIMC    
ML-GL 20 SK Kluknavská mliekareň GL-4-7-53
IČO: 204111
Jaklovce Gelnica Košický SALEBP / MIMC    
ML-DT 27 SK KOLIBA,a.s.


Hriňová
IČO: 36036838
Hriňová Zvolen Banskobystrický SALEBP / MIMC SALEBP    
SK-RK47ML Kozí vŕšok
IČO: 45256764
Liptovská Teplá Ružomberok Žilinský 3-písm. e) SALEBP / MIMC    
SK-RS21ML Ľuboš Manica BRYSYRT
IČO: 14234742
Tisovec Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. e) mlieko a mliečne výrobky na kŕmenie HZ TECHP / MIMC, OTHER    
ML-NM 08 SK MILEX Nové Mesto nad Váhom, a.s.

Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34120149
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky SALEBP / MIMC SALEBP    
ML-SB 09 SK MILK-AGRO, spol. s r.o.

Sabinov
IČO: 17147786
Sabinov Sabinov Prešovský SALEBP / MIMC    
ML-BN16SK MILSY a.s.


IČO: 31412572
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky 3-písm. e)- mliečne výrobky, srvátka, nepodarky, skrojky - na kŕmenie zvierat OTHER / MIMC SALEBP   registrácia rozšírenie 19.07.2017 
ML-BB 19 SK Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o.

Selce
IČO: 36644811
Selce Banská Bystrica Banskobystrický SALEBP / MIMC    
ML - PB 38 SK NIKA, spol. s r.o.
IČO: 30228557
Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 3-písm. e), výrobky z mlieka SALEBP / MIMC    
ML-DK 24 SK ORAVA MILK záujmové združenie
IČO: 614289
Leštiny Dolný Kubín Žilinský SALEBP / MIMC    
ML-KK 01 SK Poľnohospodárske družstvo ,,Goral"
IČO: 617741
Veľká Franková Kežmarok Prešovský SALEBP / MIMC SALEBP    
ML-BA 29 SK RAJO a.s.

Bratislava
IČO: 31329519
Bratislava Bratislava Bratislavský SALEBP / MIMC    
SK-RK48ML Salaš Krajinka
IČO: 14175401
Ružomberok Ružomberok Žilinský 3-písm.e) SALEBP / MIMC    
SK-LM49ML Savencia Fromage & Dairy, a.s.
IČO: 34120149
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Žilinský 3- písm. e) - z výroby a spracovania mlieka na kŕmne účely pre HZ TECHP / RAW    
ML-ZV 40 SK Senoble Central Europe s.r.o.
IČO: 31629857
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3 SALEBP / MIMC    
ML-RK 31SK SPDP LÚŽŇAN
IČO: 30228735
Liptovská Lúžna Ružomberok Žilinský SALEBP / MIMC    
ML - MI 14 SK SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
IČO: 31651321
Michalovce Michalovce Košický UWILD / MIMC SALEBP, UWILD   sušená svrvátka,mliečne výrobky 
SK-SE46ML Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46475419
Senica Senica Trnavský 3 písm.e) TECHP / MIMC    
ML-KK 02 SK Tatranská mliekareň, a.s.
IČO: 31654363
Kežmarok Kežmarok Prešovský SALEBP / MIMC    

počet prevádzkarní : (34)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment