Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA VIII.   Výrobne krmív pre spoločenské zvieratá [ Petfood plants ]


Výrobne krmív pre spoločenské zvieratá [ Petfood plants ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
PM - PE 26 SK Anton Toma - TOMA
IČO: 17622514
Veľké Uherce Partizánske Trenčiansky 3 PETPP / PETP    
PETD-LM40SK Daniel Teplanský BONA
IČO: 46075437
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Žilinský 3 PETPR / PETD    
PM - NR 04 SK HSH spol. s r.o.
IČO: 31409890
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 3 PETPR / PETR UDOG, UFUR    
PM - SI 06 SK HYDINÁR a.s.
IČO: 31421792
Gbely Skalica Trnavský 3 PETPR / PETR UDOG    
PETD-ZV48SK CHEW CHEW, s.r.o.
IČO: 44877935
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3- parožie PETPR / PETD    
PM - SA 33 SK JAV-AKC, spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 18048994
Vlčany Šaľa Nitriansky 3 PETPP / PAP CHAN   oškvarková múčka 
PM - KS 01 SK KOMES FUT s.r.o
IČO: 31721761
Kráľovce Košice-okolie Košický 3 písm. a), b) PETPR / PETC, PETD, PETP TRANS    
PETD-BA46SK MLS
IČO: 47106786
Bratislava Bratislava 3 Bratislavský 3-písm. f) PETPR / PETP   platí do 12.02.2016 
PM-BA30SK MUDr. Anton Orbán
IČO: 32069006
Bratislava Bratislava 2 Bratislavský 3-písm.a),b),e),f) PETPR / PETP    
PETD-BA50SK NIIC s.r.o.
IČO: 44878516
Bratislava - Podunajské Biskupice Bratislava 2 Bratislavský doplnkové krmivo pre zvieratá z parožia (3-písm. h) PETPP / FEED, PETD Dočasne povolená   
PETD-DS45SK Partner in Pet Food SK s.r.o.
IČO: 46333037
Dunajský Klatov Dunajská Streda Trnavský 3 spracované živočíšne bielkoviny, oškvarková múčka, rybia múčka, kafilerický tuk kat.3 PETPP / PETP USEFEEDP    
PM-NR10SK Pesko
IČO: 48055781
Nitra Nitra Nitriansky 3 - písm.a), b) bod i.), ii.) PETPR / PETR TRANS    
PM - KK 05 SK PODTATRANSKÁ HYDINA a.s.
IČO: 31651682
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3 PETPR / PETR UDOG    
PETD-BA49SK RAJO a.s.
IČO: 31329519
Bratislava Bratislava 2 Bratislavský 3- písm. e)- mlieko pre mačky PETPR / PETP   platí do 02.09.2016 
PETD-KS41SK Tally Dog
IČO: 45433283
Bidovce Košice-okolie Košický 3 PETPR / PETD    
PM-NM36SK Tren Dog s.r.o.
IČO: 45241287
Dolné Srnie Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky 3 PETPP / FEED, PAP    
PETD-TN51SK TRENPES s.r.o.
IČO: 50102320
Opatovce Trenčín Trenčiansky 3- písm. a).b) bod i),iii), písm.e) PETPR / PETD COLL, TRANS Dočasne povolená   
PM - PO 08 SK Vraník František, Ing. - Biofer združenie
IČO: 30237939
Prešov Prešov Prešovský 3 PETPR / PETP    
PETD-LM42SK Výrobňa krmív pre spoločenské zvieratá-žuvacie produkty pre psov
IČO: 10854380
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Žilinský 3 PETPR / PETD TRANBP, TRANS    
PETD-PN43-SK ZOOPRODUKT SLOVAKIA s.r.o.,
Sklad a výroba
IČO: 36250309
Veľké Orvište Piešťany Trnavský 3- zhody, parožie PETPR / PETD TRANBP, TRANS    

počet prevádzkarní : (20)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment