Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené potravinárske prevádzkarne (EU) - SEKCIA VIII.   Produkty rybolovu [ Fishery products ]

Aktualizované dňa 2. 7. 2018


Spracovateľská prevádzkareň [ Processing plant ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom zneníPráca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie. Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
9-133 AGRO RYBIA FARMA s.r.o.
Handlová Prievidza Trenčiansky PP FFPH FP    
20112 BEMME, s.r.o., výroba studených jedál - lahôdkarské výrobky
Šamorín Dunajská Streda Trnavský PP CS FP    
1021 BOD, s.r.o.
Bratislava Bratislava 2 Bratislavský PP MM, MP, PP, RW FP   sushi 
9-119 Cartman s.r.o., "MoshiMoshi"
Bratislava Bratislava Bratislavský PP FP   sushi 
9-109 CENO s.r.o.
Jelka Galanta Trnavský PP CS, FFPH    
9-136 COOP Výroba Dunajská Streda, s.r.o., Lahôdkárska výrobňa 96-991
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský PP CS FP    
9-137 Eat Happy s.r.o.
Bratislava Bratislava Bratislavský PP CS FP   sushi 
9-139 Filo Vojtech, s.r.o., Výroba studených jedál - lahôdkarské výrobky
Veľké Blahovo Dunajská Streda Trnavský PP CS FP    
70611 Gastro Finance, s.r.o., prevádzkareň SUSHI NINJA
Poprad Poprad Prešovský PP PP A, FP   mp, Vv 
6132 GASTRO SK, s. r. o.
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický PP CS, PP FP   mp, FP 
9-118 KORO, s.r.o.
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický PP PP FP   mp 
625 NOVOFRUCT SK, s.r.o.
Nové Zámky Nové Zámky Nitriansky PP PP FP   mp 
9-96 PERKINS a.s.
Poprad Poprad Prešovský PP CS    
9-4 PRETO Ryba, s.r.o.
Častkovce Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky PP CS, RW FP    
9-94 PRETO Ryba, s.r.o.
Žilina Žilina Žilinský PP CS FP    
9-90 RYBA Košice spol. s r.o.
Košice Košice Košický PP CS, PP, RW FP   M, mp 
9-92 RYBÁRSTVO – Požehy, s.r.o.
Dubové Turčianské Teplice Žilinský PP CS, FFPH, RW FP    
9-3 Slovryb, a.s.
Ružomberok Ružomberok Žilinský PP CS, FFPH    
9-138 SMOKED FISH
Brezno Brezno Banskobystrický PP CS FP    
9-134 TABACOLE s.r.o.
Litava Krupina Banskobystrický PP FFPH, RW FP    
9-129 UNITAS Group, s. r. o.
Bratislava Bratislava Bratislavský PP CS FP   sushi 
9-122 UNITAS Group, s.r.o.
Bratislava Bratislava 1 Bratislavský PP FP   sushi 
9-127 WOK WOK
Bratislava Bratislava Bratislavský PP FP   sushi 

počet prevádzkarní : (23)


Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Poznámky  /Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products