Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené potravinárske prevádzkarne (EU) - SEKCIA V   Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso [ Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat ]

Aktualizované dňa 24. 8. 2017


Prevádzkareň na mleté mäso [ minced meat establishment ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom zneníPráca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie. Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
5077 Anton Skurčák
Oravská Polhora Námestovo Žilinský MM CP, CS, MP, PP B, P   , mp, rafg 
1060 Berto sk, s. r. o.
Vysoká pri Morave Malacky Bratislavský MM CP, CS, MP, PP, RW DU   , mp 
1021 BOD, s.r.o.
Bratislava Bratislava 2 Bratislavský MM MP, PP A, DU   , mp 
612 CIMBAĽÁK s.r.o.
Bardejov Bardejov Prešovský MM CP, CS, MP, PP B, P   mp, rafg 
8052 DALTON, spol. s r.o.
Košice Košice Košický MM CP, CS, MP, PP, RW, SH B, P   , mp, rafg 
8051 ERIK, s.r.o.
Košice Košice Košický MM CP, CS, MP, PP, RW B, P   , mp, rafg 
1065 EuroGen, spol. s r.o.
Plavecké Podhradie Malacky Bratislavský MM CP, CS, MP, PP A, B, fG, L, P   , mp 
1063L GGH, s. r. o.
Kuchyňa Malacky Bratislavský MM CP, CS, SH B    
136 H S H, spoločnosť s ručením obmedzeným
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky MM CP, CS, MP, MSM, PP, SH A, L, wA, wL, wU   , mp 
70713 HURKA s.r.o.
Prešov Prešov Prešovský MM CP, MP, PP DU   , mp, rafg 
198 HYDINA KUBUS s. r. o.
Veľký Slavkov Poprad Prešovský MM CP, CS, RW, SH A    
7037 HYDINA SK s. r. o., Rozrábkareň mäsa domácich kopytníkov
Kežmarok Kežmarok Prešovský MM CP, CS, MP, RW P    
4065 Igor Božik IB mäso
Vozokany Topoľčany Nitriansky MM CP, CS, PP P   , mp, rafg 
4012 Ing. Alena Zaťková - Mäsosort
Chotín Komárno Nitriansky MM MP, PP DU   , mp, rafg, st 
61111 Ing. Peter Badiar - BONUM, bitúnok, rozrábkareň
Budča Zvolen Banskobystrický MM CP, CS, MP, SH B    
8010 Ing. Stanislav Marcinek
Gelnica Gelnica Košický MM CP, CS, PP, SH B, P   , st, mp, rafg 
26 ISTERMEAT a.s.
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský MM CP, CS, MP, PP, SH B, P   , rafg, st, mp 
3083 Košík s. r. o., Výroba mäsa a mäsových výrobkov
Pruské Ilava Trenčiansky MM CP, CS, PP B, P   , mp, rafg 
5093 Mäsiarstvo PM
Turčianske Teplice Turčianské Teplice Žilinský MM CP, CS, MP, PP B, P   , mp, rafg 
7064 Mäso - Tatry s. r. o.
Spišská Teplica Poprad Prešovský MM CP, CS, MP, PP B, P   , mp, , rafg 
615 Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
Svit Poprad Prešovský MM CP, CS, MP, PP, RW B, P   , mp 
7071 Noema, s.r.o.
Lemešany Prešov Prešovský MM CP, CS, MP DU    
281 Spiš Market, spol. s r. o.
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický MM CS, MP, RW A, B, P    
8106 TAURIS, a.s., prevádzkareň MäsoSpiš
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický MM CS, MP, PP A, B, P   , mp 

počet prevádzkarní : (24)


Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Poznámky  /Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products